Werken als arts bij UWV

Als arts bij UWV help je mensen om met werk deel te nemen aan de maatschappij. Dan zijn ze op hun best. Samen met je collega’s werk je mee aan het kloppend houden van het sociale hart van Nederland. Daarbij draag je bij aan het ontwikkelen van medische kennis op het gebied van arbeid en gezondheid.

Wat doe je?

Als specialist arbeid en gezondheid bij UWV stel je vast of een cliënt ziek is of gebreken heeft waardoor hij of zij niet in staat is om te werken. Met jouw medische deskundigheid onderzoek je lichamelijke en psychische belemmeringen. Dit doe je op basis van beschikbare informatie die je beoordeelt of bespreekt met de cliënt tijdens een spreekuur. Dit verwerk je tot een advies of beslissing, met de sociale wetgeving en juridische afspraken als kader. Je verantwoordt je daarmee aan de cliënt en aan de maatschappij.

Beluister de Koffieco podcast door op deze link of op de afbeelding te klikken.

Koffieco podcast

Kijk mee in de spreekkamer

Ben je nieuwsgierig wat het werk als arts bij UWV precies inhoudt? Neem dan een digitaal kijkje in de spreekkamer van een specialist arbeid en gezondheid. Ervaar zelf het specialisme in de praktijk. Laat het een van de recruiters weten als je nog vragen hebt of een kennismakinggesprek wilt.

Het team

Als specialist arbeid en gezondheid beoordeel je de (medische) belastbaarheid van de cliënt. Als arbeidsdeskundige beoordeel je aan de hand van deze belastbaarheid zijn mogelijkheden voor werk en ondersteuning. De teamsamenstelling bestaat uit een specialist arbeid en gezondheid, werkend met taakdelegatie (met een sociaal-medisch verpleegkundige of medisch secretaresse), een arbeidsdeskundige, een teamondersteuner en re-integratiebegeleider en/of een procesbegeleider, onder leiding van een manager SMZ. 

De specialist arbeid en gezondheid en een arbeidsdeskundige bepalen als team de mate van iemands arbeidsongeschiktheid. Dit vormt de basis voor de re-integratie en de hoogte van de eventuele uitkering. Wij doen deze sociaal-medische beoordeling namens de overheid of namens de gemeente.

Medisch leiderschap, ontwikkeling

De vraag naar sociaal-medische beoordelingen neemt voortdurend toe. UWV kan deze vraag niet opvangen zonder veranderingen in de organisatie en haar werkwijze door te voeren. UWV kiest voor een nieuwe strategie waarmee ze de menselijke maat en de sociaal-medische dienstverlening weer centraal stelt, zodat mensen zich beter gezien, gehoord en geholpen voelen en zij weer perspectief om mee te kunnen doen in de maatschappij.

In de Kamerbrief ‘Toekomst sociaal-medisch beoordelen’ worden verschillende maatregelen gepresenteerd om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de mismatch op lange termijn.

Binnen het nieuwe dienstverleningsmodel ‘Sociaal-medisch centrum’ wordt gewerkt met een regiemodel. In het regiemodel werken medewerkers in een multidisciplinair team onder regie en verantwoordelijkheid van de specialist arbeid en gezondheid. Het team bepaalt met elkaar hoe het beoordelingsproces en de re-integratie-inspanningen worden ingericht binnen de geldende kaders. Samen kijken ze wat een cliënt nodig heeft. Met de specialist arbeid en gezondheid als regisseur van het gehele proces dat een cliënt doorloopt.

Doel van de nieuwe werkwijze is een betere aansluiting bij de wensen en behoeften van de cliënten. Dat heeft naar verwachting een positief effect op het werkplezier van de medewerkers en biedt de mogelijkheid om met hetzelfde aantal artsen meer cliënten te beoordelen en te begeleiden.

Lees meer

Loopbaanontwikkeling

Ben je specialist arbeid en gezondheid - verzekeringsarts? Dan heb je volop mogelijkheden om door te groeien naar advies- en managementfuncties binnen de domeinen:

‘Hier krijg je de ruimte om te groeien op het gebied van medisch leiderschap’

‘Sinds 2022 werken we in sociaal-medische centra (SMC).’s Dat zijn kleinschalige teams die uit verschillende disciplines bestaan. Samen ben je verantwoordelijk voor alle inkomende beoordelingen. Ik ben in ons SMC regievoerder in opleiding. Die kans zou ik in een kliniek niet krijgen. Dat zou daar door een specialist gedaan worden. Hier krijg je de ruimte om te groeien op het gebied van medisch leiderschap. 

Als er in ons SMC een nieuwe cliënt binnenkomt, kijken we samen hoe we het hele proces willen aanpakken. Wie doet wat? De sociaal-medisch verpleegkundige brengt de situatie vaak in beeld. Veel cliënten vinden dat prettig. Het verlaagt de drempel om met de arts in gesprek te gaan. Die multidisciplinaire aandacht voor de cliënt zorgt voor kortere wachttijden en een hogere klanttevredenheid. De onderlinge samenwerking maakt de lijntjes heel kort, dat maakt mijn werk ook leuker.’ 

Raoul, arts UWV

Nog niet gevonden waar je naar op zoek bent? Neem dan contact met ons op