District Den Haag en Leiden

Locaties in Den Haag en Leiden

Bekijk 1 vacatures

District Den Haag en Leiden

De collega's uit het UWV district Den Haag en Leiden vertellen je graag wat meer over het vak specialist arbeid en gezondheid en waarom ze voor dit beschermd specialisme hebben gekozen.
Als specialist arbeid en gezondheid bij UWV stel je vast of een cliënt ziek is of gebreken heeft waardoor hij of zij niet in staat is om te werken. Met jouw medische deskundigheid onderzoek je lichamelijke en psychische belemmeringen. Dit doe je op basis van beschikbare informatie die je beoordeelt of bespreekt met de cliënt tijdens een spreekuur. Dit verwerk je tot een advies of beslissing, met de sociale wetgeving en juridische afspraken als kader. Je verantwoordt je daarmee aan de cliënt en aan de maatschappij.

Lees meer

Wat zeggen je collega's?

Districtsmanager arbeid en gezondheid

'Ik wil recht doen aan de situatie'

Rokajja

Artsen arbeid en gezondheid

'Als arts arbeid en gezondheid ben je generalist'

Mia en Tim

Meer verhalen

Tot waar strekt district District Den Haag en Leiden

Wil je een dag  met een arts meekijken?
Neem contact met ons op