'Ik wil niet alleen mensen beoordelen, ik wil hen juist begeleiden, motiveren en stimuleren.'

Charelle

Arts arbeid en gezondheid

'Ik wil niet alleen mensen beoordelen, ik wil hen juist begeleiden, motiveren en stimuleren.'

Charelle

Arts arbeid en gezondheid

Het team in Tilburg is een multidisciplinaire team, net als de andere teams bij UWV Sociaal Medische Zaken. Alle benodigde disciplines komen hier samen om de dienstverlening aan onze cliënten zo goed mogelijk te realiseren. Samen behandelen ze alle wetten: Ziektewet en WIA (Wet Inkomen Arbeidsongeschiktheid).

Jan, manager van een van de teams: ‘Het voordeel van multidisciplinaire teams is dat we andere teams kunnen uithelpen, als dat nodig is. Want samen willen we maar een ding: zoveel mogelijk cliënten van dienst zijn. En daar staan wij met z’n allen voor, want we hebben elkaar nodig.’

Charelle is specialist arbeid en gezondheid.  Op dit moment werk ik voor cliënten in de Ziektewet. Ik zit er he-le-maal op m’n plek. Dit is mijn grote liefde. Ik wil niet alleen mensen beoordelen, ik wil hen juist begeleiden, motiveren en stimuleren. Samen met het team werken aan iemands terugkeer in het arbeidsproces. Ik geef aan wat iemand nodig heeft, de reïntegratiebegeleiders gaan ermee aan de slag. Dagelijks hebben we overleg en ik blijf aanwezig op de achtergrond. 

Ik kan in het team volledig mijzelf zijn. Mijn mening is evenveel waard als die van iemand anders. Of je hier nu 3 of 20 jaar werkt. Bijzonder. Mijn carrière als specialist arbeid en gezondheid past beter bij me dan werken in het ziekenhuis. Wij maken misschien geen mensen “beter”, maar wij helpen hen juíst hun plek weer vinden in de maatschappij. Wij hebben zó veel invloed op iemands leven.’ Lees hier meer over waarom Charelle koos voor verzekeringsgeneeskunde als specialisme.

Teamleden van Charelle vertellen over werken als team, bij UWV.

Mala: ‘Als ik ’s ochtends het kantoor binnenkom dan krijg ik gelijk een goed gevoel, alsof ik thuis ben. Het voelt heel vertrouwd en veilig.’

'Ik ben arbeidsdeskundige in het team van SMZ en werk dagelijks met specialisten arbeid en gezondheid. Arbeidsdeskundigen gaan voorop in het proces om de artsen zo min mogelijk te belasten. Ik heb hierbij een initiërende rol, wat past bij mijn nieuwsgierigheid en betrokkenheid bij het werk en onze klanten. Tijdens het multidisciplinaire intakegesprek bespreken we de klantdossiers, m.b.t. de Participatiewet. Verder werken we heel nauw samen om de kwaliteit van ons werk, de sociale medische beoordelingen, optimaal te houden. Ik vind dit het mooiste werk dat er is. Ik ben er ook trots op dat we zoveel als team realiseren. Want er gaat heel veel goed. Als er toch iets misgaat, dan laat ik dat ook weten en maak ik het bespreekbaar in het team. We willen namelijk allemaal hetzelfde: het beste perspectief voor de klant. 

'Samen maken we de vertaalslag van klachten naar belemmeringen en mogelijkheden.'

Wil je een dag  met een arts meekijken?
Neem contact met ons op