'Een heel veelzijdig vak'

Karin

AIOS

'Een heel veelzijdig vak'

Karin

AIOS

Karin werkt sinds 2019 als arts bij UWV. Als aios is zij in opleiding bij Bezwaar en Beroep. Ze maakte de overstap vanuit haar vorige baan waarin ze medische adviezen gaf in het kader van de WMO. Daar merkte ze dat ze het leuk vond om bezwaarzaken te behandelen. 

Karin: ‘Ik kwam eerst als anios (arts niet in opleiding) bij UWV, in december 2020 werd ik aios (arts in opleiding). Ik werk parttime. Naar verwachting ben ik in april 2025 klaar met mijn opleiding. 

Hiervoor gaf ik in het kader van de WMO medische adviezen, bijvoorbeeld met betrekking tot urgentieverklaringen, de bijstand en voorzieningen. Daar kreeg ik ook te maken met bezwaren en ik merkte dat ik het heel interessant vond om die te behandelen. Daarom ging ik rondkijken en zo viel mijn oog op UWV, waar ik bij de afdeling Bezwaar en Beroep belandde. Daar behandel ik bezwaarzaken van cliënten en ook werkgevers die het niet eens zijn met de aanvankelijke sociaal-medische beoordelingen van collega-artsen van UWV. Adviseren over voorzieningen op basis van stoornissen en beperkingen en kijken of er een consistent verhaal wordt verteld, zoals in mijn vorige werk, lijkt veel op het bepalen van belastbaarheid ten aanzien van werk, wat ik nu doe.’

Begeleiding
‘De begeleiding is prima. Ik volg de opleiding aan de SGBO (Sociaalgeneeskundige Beroepsopleiding) in Nijmegen en binnen UWV heb ik ook een opleider, met wie ik tweewekelijks gesprekken voer en die, net zoals onze ‘stafbezwaarverzekeringsarts’, mijn rapportages beoordeelt. Bij mijn opleider kan ik ook terecht met vragen als ik ergens mee zit. Zij denkt mee en helpt me mijn leerpunten te formuleren. Complexe zaken kan ik ook met haar en onze stafbezwaarverzekeringsarts overleggen.’

Werkprivébalans
‘Daarnaast heb ik hier autonomie, met vrij veel vrijheid in de planning van mijn werk. De sfeer op de afdeling hier is ook goed. Ik werk met medewerkers bewaar en beroep en met arbeidsdeskundigen in één team. Dat zorgt voor een andere, meer juridische invalshoek in mijn werk, die ik erg interessant vind. Bovendien krijg ik met allerlei aandoeningen en ziektebeelden te maken, dus naast de diepte ga ik ook de breedte in. Met andere woorden: het is een heel veelzijdig vak!’

Analyseren en argumenteren
‘Wat ik boeiend vind is om te zien dat iedereen anders met z’n ziekte omgaat, waarom iemand het niet eens is met een beslissing van ons en hoe hij dat verwoordt. Ik hou van analyseren en argumentaties. In een bezwaarzaak kan ik de dingen van alle kanten bekijken: vanuit het perspectief van de arts arbeid en gezondheid die de beoordeling heeft gedaan, van de cliënt en vaak ook van een werkgever. Zelf moet ik mijn bevindingen natuurlijk ook goed beargumenteren en zorgen dat deze standhouden bij een rechtbank - en het liefst ook geaccepteerd worden door de collega-arts van UWV die de eerdere beoordeling heeft gedaan.’

De diepte in
‘Bij een hoorzitting heb ik een uur de tijd voor een cliënt. Dan is er al veel informatie bekend. Daardoor kan ik goed de diepte in, met een goed gesprek en aandacht voor een cliënt, zodat deze echt gehoord wordt. Ik probeer mensen verder te helpen door te zorgen voor sociaal-medische beoordelingen die recht doen aan hun situatie. Dat betekent dat je kijkt wat de belastbaarheid is van iemand. In welke mate de cliënt met werk mee kan doen aan de maatschappij. ‘Uiteindelijk is werken, mitst passend, gezond’ 

Wil je een dag  met een arts meekijken?
Neem contact met ons op