Bijzondere Zaken (BZ) neemt een bijzondere plek in, in de dienstverlening van UWV en werkt zowel internationaal als nationaal.

Lambert en Esma

Manager SMZ en Manager Uitkeren

Bijzondere Zaken (BZ) neemt een bijzondere plek in, in de dienstverlening van UWV en werkt zowel internationaal als nationaal.

Lambert en Esma

Manager SMZ en Manager Uitkeren

Het is, zoals de naam al verraadt, een uniek onderdeel binnen UWV. Toch is de taak van Bijzondere Zaken onbekend: onder meer het verzorgen van uitkeringsaanvragen van (ex)UWV'ers, partners en kinderen van UWV'ers, cliënten met een bijzondere maatschappelijke positie (VIPS) en cliënten waarbij een internationaal verdragsaspect aan de orde is. Lambert , manager SMZ en Esma , manager Uitkeren, vertellen over hun bijzondere werk bij een bijzondere afdeling.
Bijzondere Zaken (BZ) neemt een bijzondere plek in, in de dienstverlening van UWV en werkt zowel internationaal als nationaal. Bijzondere Zaken Internationaal handelt alle aanvragen af van onder meer in het buitenland woonachtige verzekerden en van mensen die in Nederland wonen en die in het buitenland verzekerd zijn. Dit geldt voor de arbeidsongeschiktheidswetten, de WW, en de Ziektewet-arbo. Daarom heeft BZ naast een kantoor in Amsterdam, ook kantoren in Breda, Heerlen en Hengelo - dicht bij de grens met België en Duitsland. 

Vooruitgeschoven post
Omdat BZ een grote cliëntenpopulatie heeft met een Poolse achtergrond, heeft BZ ook een vooruitgeschoven post op de Nederlandse ambassade in Warschau, waar werknemers in samenwerking met de Poolse autoriteiten worden gecontroleerd en beoordeeld. Daarbij wordt BZ in Amsterdam ondersteund door drie Poolse tolken. Ook met zusterorganisaties in landen Marokko en Turkije kent BZ samenwerkingsverbanden waar het gaat om buitenlandse werknemers die naar hun moederland terugkeren in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid en (medische) controle is vereist. 
 

Uniform beleid
Omdat deze internationale doelgroep bij Bijzondere Zaken is ondergebracht, en dus niet verspreid over de afzonderlijke kantoren in de districten, is het mogelijk om eenduidig en uniform beleid te maken. Een recent voorbeeld is naar aanleiding van de aardbeving in Turkije. Lambert: 'Mensen die van UWV een uitkering ontvangen, moeten elk half jaar een zogeheten 'levensbewijs' bij ons indienen. In het getroffen gebied kunnen wij op dit moment bijna 250 mensen niet bereiken. Daarom treffen wij een coulanceregeling waarbij wij het beleid van de SVB en dus het ministerie volgen'. Lees meer hierover in het kader onderaan dit artikel.
 

Afgeschermd
Bijzondere Zaken Nationaal heeft vier aandachtsgebieden: Eigen personeel, VIPS, Bijzondere gevalsbehandeling en het zorgloket. Onder Eigen personeel vallen alle UWV-medewerkers en ook hun partners en kinderen. Of het nu om WW, WIA, WAO of Wajong gaat. Lambert: 'Je wilt niet dat je eigen collega's jouw gegevens kunnen inzien. Integriteit is bij ons een sleutelbegrip. '

Een andere groep vormen de VIPS. Dit zijn mensen die door het ministerie van Financiën in samenspraak met het ministerie van SZW zijn geselecteerd en benoemd. Lambert: 'Het zijn mensen, wier openbare functie vereist dat hun gegevens – en die van hun partner – bij publieke organisaties, zoals de belastingdienst of gemeenten, worden afgeschermd.'

Esma: 'Laat ik vooropstellen dat we binnen de wet- en regelgeving niet afwijken van het proces binnen UWV, maar wij kennen wel uitzondering op uitzondering omdat wij met bijzondere doelgroepen werken. We hebben afgeschermde systemen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die werken bij Bijzondere Zaken Nationaal. Bovendien werken wij met louter bsn-nummers. De identiteit van deze bijzondere cliënten is ook bij onze medewerkers onbekend. Het is de bedoeling dat deze cliënten zonder enige bekendheid meedraaien in ons bestand.'
 

Kwetsbare groepen
Een andere, niet minder delicate vormt de categorie 'Bijzondere gevalsbehandeling', vertelt Esma. 'Het betreft de dossiers van mensen waarvan het vanwege verschillende argumenten noodzakelijk wordt geacht om te worden verwerkt en opgeslagen in een beveiligde omgeving. UWV maakt hierover onder andere afspraken met het Openbaar Ministerie en de Regionale Beleidsmedewerkers Bewaken, Beveiligen & Crisisbeheersing (BB&C).'

En de laatste aparte categorie waar BZ exclusief werkt is het ministerie van Defensie. Esma: 'De medische dossiers van Defensie worden opgepakt op ons kantoor in Utrecht - wij houden de continuering en wijziging (recht, hoogte, duur) van uitkeringen bij.' Lambert: 'Het gaat hierbij om kwetsbare mensen. Veteranen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met verschillende (gezondheids)problemen en hebben dan recht op verschillende uitkeringen bij verschillende instanties. De coördinatie hiervan neemt Bijzondere Zaken op zich om zo te voorkomen dat deze cliënten zelf langs verschillende loketten moeten.'

Esma: 'Bij BZ werken we volgens het één klantreis-principe. We zijn eigenlijk een mini-UWV binnen UWV. In Amsterdam zitten medewerkers van alle divisies, Werkbedrijf uitgezonderd. Maar daar werken we nauw samen met collega's die onze ogen en oren zijn.'

De werkzaamheden bij BZ zijn volgens Lambert en Esma nimmer saai door de grote mate van dagelijkse afwisseling - het werk is door zijn variatie altijd uitdagend. Waarbij, stelt Lambert nadrukkelijk, het gelijkheidsbeginsel leidend is. Hoe uitzonderlijk de clientèle ook mag zijn. 'We maken geen enkel onderscheid. Iedereen is voor ons volstrekt gelijk.'

Wil je een dag  met een arts meekijken?
Neem contact met ons op